DİNİTROFENİLHİDRAZİN TESTİ

DİNİTROFENİLHİDRAZİN TESTİ

Maple syrup urine disease (MSUD) tanısında kullanılır. Fenilketonüri, histidinemi, metionin malabsorbsiyonu ve herhangi bir nedene bağlı olan ketonürilerde pozitif sonuçlara neden olabilir. Bir tarama testi olduğundan pozitif sonuçlar doğrulanmalıdır.

 

Yorum Yazın