DERİ KAZINTISINDA MANTAR ARAMA

DERİ KAZINTISINDA MANTAR ARAMA

Epidermophyton, Microsporum ve Trichophyton grubu mantarların sebep olduğu dermatofitozlar, keratin dokuda enfeksiyon yapmaktadırlar. Deri, saç, tırnak örneklerinin direk mikroskobik incelenmesi, dermatofitlerin tanısında en hızlı yöntemdir.

Yorum Yazın