CYTOMEGALOVİRUS IgM ve IgG

CYTOMEGALOVİRUS IgM ve IgG

CMV yetişkin ve pediatrik yaş grubunda çok değişik klinik tablolara sebep olmaktadır. Sağlıklı bireylerde genellikle semptom vermez. Sağlıklı görünen kadınların % 10 oranında bu virüsü taşıdıkları kabul edilmektedir. Yenidoğanda ciddi kongenital anomalilere sebep olmaktadır. Ayrıca immunsupresif hastalarda da ağır enfeksiyonlara neden olmaktadır. CMV tanısında CMV IgM ve IgG düzeylerinin bakılması ve enfeksiyon düşünülüyorsa titre takibi yardımcı olacaktır.Transplantasyon hastaları, kanser hastaları ve immün sistemi suprese olan hastalarda ise ağır hepatit ve retinit enfeksiyonları gözlenebilir. İmmün sistemi suprese olan hastalarda CMV enfeksiyonununana geçiş yolu kan transfüzyonlarıdır. Bu nedenle bu hastalara verilecek kanların CMV yönünden taranması gerekir. Ayrıca en sık görülen konjenital viral enfeksiyon nedenidir ve hamilelerde de taranması yararlıdır. Annenin IgG antikoru fetüs için koruyucu değildir ve CMV enfeksiyonu fetüste sekellere neden olabilir.

Yorum Yazın