CYTOMEGALOVİRUS IgG AVİDİTE

CYTOMEGALOVİRUS IgG AVİDİTE

CMV enfeksi yonundan fetüsün etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde kullanılır. CMV enfeksiyonunun muhtemel başlangıç tarihi hakkında bilgi verir. Böylece primer enfeksiyonun hamileliğin başlamasından sonraki dönemde meydana gelip gelmediği ve dolayısıyla fetüsün CMV enfeksiyonundan etkilenme olasılığının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesini sağlar.Avidite testi düşük, sınırda ve yüksek olarak değerlendirilir. Düşük avidite değerlerinin akut enfeksiyonu gösterdiği kabul edilmektedir.

Yorum Yazın