CYP2C19*2/*3 MUTASYON ANALİZİ

CYP2C19*2/*3 MUTASYON ANALİZİ

Vorikonazol metabolizmasında önemli rolü olan bir enzimdir. Düşük enzim aktivitesine neden olan *2 ve *3 allelleri Asya toplumlarının %15-20’sinde, diğer toplumların %3-5’inde varyant bulunur. Bu alleller için homozigot olanlarda, Vorikonazol düzeyinin, homozigot *1 olanlardan 4 kat, heterozigot olanlardan ise 2 kat yüksek olduğu bilinmektedir. Enzim aktivitesi Vorikonazol yanısıra Omeprazol, Pantoprazol, Esomeprazol, Rabeprazol, Diazepam ve Nelfinavir metabolizması için de önemlidir.

Yorum Yazın