CRYPTOSPORİDİUM ANTİJENİ

CRYPTOSPORİDİUM ANTİJENİ

Cryptosporidium enfeksiyonu çoğunlukla 5 yaşından küçük çocuklarda meydana gelir, Yanı sıra immunsuprese ve yaşlılarda da gözlenebilmektedir. Sık görülen belirtiler daire, karın ağrısı, kusma, başağrısı, hafif ateştir. Tanı dışkı örneklerinden immunolojik testlerle cryptosporidium antijenlerinin saptanması ile konabilir. Testin spesifitesi %99-100, sensitivitesi de % 70 kabul edilmektedir.

Yorum Yazın