COXSACKİE A ve B ANTİKORLARI

COXSACKİE A ve B ANTİKORLARI

Enterovirüs ailesindendir. Enterovirüslerle enfeksiyonların çoğu ılıman iklimli bölgelerde yaz ve sonbahar aylarında gözlenir. Küçük bebeklerde ve 5-10 yaş arası çocuklarda sık gözlenir. Diare, kusma, hafif hepatit en sık rastlanan semptomlardır. Aseptik menenjitin de en sık nedenleri arasında enterovirüsler gelmektedir. A grubu coxsackie viral ensefalit, hemorajik konjuktivit ve el-ayak-ağız hastalığı ile, B grubu coxsackie ise akut myokardit, perikardit ile ilişkilendirilirler.

Yorum Yazın