COMPOUND S

COMPOUND S

11 ß-hid oksilaz eksikliğine bağlı olarak gelişen adrenokortikal hiperplazi, adrenal karsinom ar ve ACTH düzeyinin arttığı durumlarda serum 11-deoksikortizol düzeyi artar

Yorum Yazın