CMV (PCR)

CMV (PCR)

CMV enfeksiyonunun tanısında çok duyarlıdırlar ve klinik semptomlar başlamadan önce pozitif bulunabilirler. Tanı dışında immunyetmezliği olan hastaların devamlı sürveyansında ve antiviral ilaçların terapötik etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılmaktadırlar.

Yorum Yazın