CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİKORLARI IgA, IgM ve IgG

  • Anasayfa
  • C
  • CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİKORLARI IgA, IgM ve IgG

CHLAMYDİA TRACHOMATİS ANTİKORLARI IgA, IgM ve IgG

Kadınlarda servisit, pelvik inflamatuar hastalık, endometrit, perihepatit ve üretral sendroma; erkeklerde nongonokoksik üretrit ve epididimite ve yeni doğanlarda inklüzyon konjonktiviti ve pnömoniye neden olan bakteriye karşı gelişen bağışıklığın saptanmasında kullanılır. Ayrıca chlamydia pneumonia vepsittaci’ye karşı oluşan bağışıklığı da gösterir. Chlamydia enfeksiyonunun serolojik olarak saptanması; chlamydia türleri arasında çapraz reaktif antikorların varlığının, anti-chlamydia antikorlarının non-spesifik stimülasyonunun veya multiple chlamydia türleri ile eski karşılaşmanın komplikasyonu olabilir. Erişkinlerde antikor pozitifliği %50-78 arasında değişir. Özellikle IgM’de çapraz reaksiyon sık gözlenir.

Yorum Yazın