CANDİDA TİP AYRIMI

CANDİDA TİP AYRIMI

Candida türleri özellikle Candida albicans yüzeyel mantar enfeksiyonlarının yanı sıra invaziv mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. Bakteri enfeksiyonlarında olduğu gibi mantar enfeksiyonlarında da normal fl ora elemanlarının olabileceği örnekler hastanın klinik bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir. Candida enfeksiyonlarında tür belirlenmesi tedavide kullanılacak antifungal seçiminde yardımcı olabilir.

Yorum Yazın