CANDİDA KÜLTÜRÜ

CANDİDA KÜLTÜRÜ

Candida türleri özellikle Candida albicans yüzeyel mantar enfeksiyonlarının yanı sıra invaziv mantar enfeksiyonlarına neden olabilir. Bakteri enfeksiyonlarında olduğu gibi mantar enfeksiyonlarında da normal flora elemanlarının olabileceği örnekler hastanın klinik bulguları ile birlikte değerlendirilmelidir.

Yorum Yazın