C-PEPTİT

C-PEPTİT

C-peptit sadece pankreas ß hücrelerinden salgılandığı için, özellikle eksojen insülin kullanan diabet hastalarında, endojen insülin salınımının değerlendirilmesinde kullanılır. İnsülinoma, oral hipoglisemik ilaçlar, böbrek yetmezli ği, tip II diabetes mellitus, glukoz alımı, vagal stimülasyon, tirotoksikozis, Cushing sendromu, hipokalemi, gebelik ve akromegalide serum C-peptit düzeyi artarken, tip I diabetes mellitus, insülin tedavisi, tiazid grubu diüretikler, alkol kullanımı ve pankreatektomi sonrasında C-peptit düzeyi düşer.

Yorum Yazın