C-KIT MUTASYONLARI

C-KIT MUTASYONLARI

Bir tirozin kinaz reseptörünü kodlayan CKIT geni özllikle mast hücrelerinde ve hematopoetik kök hücrelerde sentezlenmektedir. Mastositoz ve diğer bazı miyeloid kanserlerde somatik A2468T ve T1700G mutasyonları gözlenmektedir. Bunun yanında GIS kanserlerinin yaklaşık %60-80 inde de KIT mutasyonları saptanmaktadır. CKIT genetik testi Imatinib tedavisine yanıtın öngörülmesi ve tedaviden yararlanabilecek hastaların belirlenmesi için yapılmaktadır.

Yorum Yazın