Babalık Testindeki Partneriniz

Babalık Testindeki Partneriniz

BABALIK TESTİNDEKİ PARTNERİNİZ..!!
Uzun yıllardan beri dna analizleri yapan bir laboratuvar olarak babalık testlerinde de uluslararası standartlarda hizmet vermekteyiz. FBI markerları (belirleyicileri) dahil olmak üzere toplam17 marker ile çalışmakta ve sonuçlarımızı %99.9999 u aşan bir oran ile vermekteyiz.
Bu belirliyeciler ile kişisel dna profilleri rahatlıkla çizilebilmekte ve analiz yapılmaktadır. Böyle bir dna profilinin 180 trilyonda bir bulunabileceğini düşünürsek sonuçların da ne kadar güvenilir olduğuda açıktır…
Yaptığımız analiz tümü ile kişisel ve değiştirilemeyen genetik bir profildir. Bu profil nesilden nesile geçen özgün gen taşımayan bir bölümden elde edilir.

Yorum Yazın