TROMBOSİT FONKSİYON TESTLERİ

Kanama problemi olan hastaların değerlendirilmesinde kullanılır. Trombositlerin en önemli fonksiyonu, hasar görmüş doku yüzeylerine adezyon ve birbirlerine agregasyon (kohezyon) ile tutunarak hemostazı sağlamalarıdır. Trombositlerden salgılanan kollajen, ADP, epinefrin, serotonin ve ristosetin gibi maddeler agregasyonu sağlar.Trombosit fonksiyonlarının ölçümü, bu agregasyon basamağının kontrolü ile yapılır.

Posted under T

This post was written by Barış YENİL on Ocak 21, 2013

Tags: