(0532) 491 56 69

PLASMODİUM ARAŞTIRMASI

P. malaria, P. falciparum, P.vivax, P.ovale parazitlerinin neden olduğu sıtma enfeksiyonunda en önemli bulgu ateş nöbetleridir; üşüme titreme 1-2 saat süren ateş, 48 veya 72 saat arayla olur, ateşe miyalji, splenomegali, kansızlık eşlik edebilir. Kalın damla incelemesi plasmodium tanısında altın standart kabul edilmektedir.

Yorum Ekle