(0532) 491 56 69

HAGEMAN FAKTÖRÜ

Herediter faktör XII eksikliği olan hastaların çoğunda kanama problemleri gözlenmezken, tromboembolik problemler daha sık görülür. Etkilenen kişilerde PT normal, aPTT uzamıştır.

Yorum Ekle