Etiket: CD4/CD8

CD4/CD8

CD4 / CD8 Tam kan CD4/CD8 oranı, HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanı ve takibi ile antiviral tedavinin yönlendirilmesinde ve hücresel immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır. BAL’da yapılan çalışma ise özellikle sarkoidozis tanısında değerlidir. Çeşitli çalışmalara göre CD4/CD8 oranının 3,5-4’ün üzerinde olmasının sarkoidozis tanısında sensitivitesi %52-59, spesifitesi ise %94-96’dır. Bu oranın düşük olması ise hipersensitivite pnömonisi, […]
Read More