Ü

ÜÇLÜ TARAMA TESTİ

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:59 Okunma Sayısı:981 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Nöral tüp defektleri, trizomi 21 ve trizomi 18 için prenatal tarama testidir. Nöral tüp defektleri için AFP, trizomi 21 ve trizomi 18 için AFP, uE3 ve hCG’nin gebelik haftasına göre değerleri, anne yaşı ile kombine edilerek kantitatif risk tayini yapılmaktadır. Bir tarama testi olduğu unutulmamalı d...

ÜRAT

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:57 Okunma Sayısı:1055 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Gut ve diğer pürin metabolizma bozukluklarının tanı ve takibinde kullanılır. Gut, böbrek yetmezliği, lösemi, multiple myeloma, polistemi, lenfoma, gebelik toksemisi, psöriazis, polikistik böbrek hastalığı, pürinden zengin diyet (karaciğer, böbrek vb.) ve ağır egzersiz de serum ürik asit düzeyi yükse...

ÜRE / BUN

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:57 Okunma Sayısı:1031 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Protein metabolizmasının değerlendirilmesinde kullanılır. Yaş ve diyetteki protein içeriği arttıkça BUN düzeyi de artar. Renal perfüzyonun azaldığı durumlar, akut ve kronik intrensek böbrek hastalı ğı, postrenal obstrüksiyon ve yüksek proteinli diyet serum BUN ...

ÜRE NİTROJENİ (İdrar)

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:56 Okunma Sayısı:905 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Böbrek fonksiyon testlerinden biridir. Diyetle fazla protein alınması, hipertiroidizm ve postoperatif dönemde idrar BUN miktarı yüksekken, infant ve çocuklar, gebelik, düşük proteinli diyet, karaciğer hastalığı, toksemi ve böbrek hastalıklarında BUN miktarı düşüktür.

ÜRETRAL AKINTI KÜLTÜRÜ

Gönderi Zamanı: 16 Kasım 2012 12:55 Okunma Sayısı:1246 Kategori: TEST REHBERİ Ü

Erkeklerde de üretrit sebebi olarak en çok görülen etken N. Gonore ve T. vaginalisin tanısını koymak ve identifiye etmek için kullanılır.