HPV DNA TESTİ

HPV DNA TESTİ

Günümüzde, human papilloma virus (HPV) varlığını ortaya koymak ve tiplerini belirleyebilmek için farklı kit ve teknikler kullanılmaktadır. Bu tanı kitlerinin çoğu yurtdışı firmalar tarafından üretilmekte olup incelenen HPV tipi sayısı ve kullanılan yöntem kullanılan kite göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, sıklıkla 17-18 farklı HPV tipini tanımlayabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir.

Mikroarray tabanlı Human Papilloma Virus (HPV) tanı kitleri dünyada birçok merkez tarafındanuzun zamandır kullanılmakta olup yüksek spesifikliğe ve duyarlılığa sahip olmaları nedeniyle tercih edilmektedirler. Bu sistemlerden en yaygın olanı ise Genomica tarafından üretilmiş olan ve Avrupa’daki gelişmiş merkezlerin özellikle tercih ettiği CLART® HPV 2 tanı kitidir. Bu Kit, yüksek spesifikliğinin (%100) ve sensitivitesinin (%99) yanısıra klinik olarak anlamlı olan HPV tiplerinin çoğunu (35 farklı tip) swab, ThinPrep, SurePath, parafin doku, hücre süspansiyonu gibi birçok farklı örnekten tanımlayabilmektedir.

Enfeksiyona neden olan tüm HPV tiplerinin saptanabilmesi için günümüzde kullanılabilecek yeni yöntemler geliştirilmiştir. DNA dizi analizi adı verilen bu yöntem halen tüm HPV tiplerini tanımlayabilen tek yöntemdir. Bu teknikte, incelenen örnekten elde edilen DNA materyalinde HPV kapsidini oluşturan iki yapısal proteinden birisi olan L1 genom bölgesine spesifik primerler kullanılarak PCR analizi uygulanır. PCR ürünü jel elektroforezi adı verilen sistemde incelenerek HPV bulunup bulunmadığı değerlendirlir. HPV varlığı saptanır ise PCR ürününe Automatic DNA Sequencer (Floresan Teknolojisi) ile DNA dizi analizi uygulanır. Buradan saglanan veriler Gen Bankası Veri Tabanın’da bulunan diğer HPV genom sekansları ile karşılaştırılarak HPV tiplemesi yapılır.

Human Papilloma Virus DNA testi, HPV DNA testi, HPV testi, HPV tarama, HPV analizi, HPV genotipleme, HPV tiplendirme, HPV PCR, HPV DNA dizi analizi, HPV sekans analizi, HPV enfeksiyonu tanısı, HPV tanısı

Yorum Yazın