Genetik Testler

EN ÇOK İSTENİLEN GENETİK TESTLER

 • ADEFOVİR DİRENCİ TAHLİLİ (3 MUTASYON)
 • AKONDROPLAZİ GEN ANALİZİ TAHLİLİ
 • ALFA 1 ANTİTRİPSİNGENOTİPLEMESİ TAHLİLİ (2 MUTASYON)
 • CADASİL HASTALIĞI GEN ANALİZİ TAHLİLİ (EXON 3,4,5,6)
 • DUCHENNE/BECKER MUSKÜLER DİSTROFİ 18 EXON ANALİZİ TAHLİLİ
 • ENTAKAVİR DİRENCİ TAHLİLİ (9 MUTASYON)
 • FAKTÖR V LEİDEN MUTASYON TAHLİLİ
 • FENİLKETONÜRİ GEN ANALİZİ TAHLİLİ
 • FMF 12 GEN MUTASYONU TAHLİLİ
 • FMF TÜM GEN ANALİZİ TAHLİLİ
 • FRAJİL X SENDROMU GEN ANALİZİ TAHLİLİ (CGG TEKRAR BÖLGE)
 • FRİEDREİCH ATAKSİ GEN ANALİZİ TAHLİLİ
 • GAUCHER HASTALIĞI TAHLİLİ
 • HEMATOLOJİK RT-PCR TAHLİLİ (  t(9:22),t(15:17),inv(16) vb. )
 • MEME ve OVER KANSERİ TAHLİLİ
 • BRCA 1 TÜM GEN DİZİ ANALİZİ TAHLİLİ
 • BRCA 2 TÜM GEN DİZİ ANALİZİ TAHLİLİ
 • BRCA 1 + BRCRA2 TÜM GEN DİZİ ANALİZİ TAHLİLİ
 • HEMOKROMATOZİS PANELİ TAHLİLİ ( 18 MUTASYON)
 • HLA-B27 TAHLİLİ (PCR)
 • HUNTİNGTON GEN ANALİZİ TAHLİLİ
 • JAK 2 MUTASYON TAHLİLİ
 • KARDİYOVASKÜLER RİSK PANELİ TAHLİLİ ( 12 MUTASYON )
 • KİSTİK FİBROZ GEN ANALİZİ TAHLİLİ ( 36 MUTASYON )
 • KONJENİTAL SAĞIRLIK TAHLİLİ (CONNEXİN 26) GEN ANALİZİ

Yorum Yazın