TRİZOMİ 4

TRİZOMİ 4

Primer ve sekonder akut myeloid lösemide ender olarak tek sitogenetik bulgu olabilir. M1-M2 ve M4’te aynı sıklıkta gözlenir. CKIT mutasyonu olmayan hastalarda prognostik belirleyiciliği olmamasına rağmen CKIT mutasyonu olan hastalarda +4 olması hastalığın hızlı ilerlemesi için gösterge olabilir. Çocukluk çağı akut B-hücreli lenfositer lösemide; +10 ile birlikte olması iyi prognoz belirteci olarak kabul edilir.

Yorum Yazın