SİFİLİS ( TPIHA )

SİFİLİS ( TPIHA )

  • SİFİLİS NEDİR?
  • SİFİLİS NASIL BULAŞIR?
  • SİFİLİS NEREDEN BULAŞIR?
  • SİFİLİS NEDEN BULAŞIR?
  • SİFİLİS NASIL TEDAVİ EDİLİR?
  • SİFİLİS NASIL TESPİT EDİLİR?

SİFİLİS 

Sifilis, Treponema pallidumun neden olduğu hala dünyanın en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalığıdır. Primer, sekonder ve erken latent olmak üzere üç döneme ayrılır. Primer enfeksiyon kendini 10-90 günlük bir inkübasyon periodunun ardından etkenin giriş yerinde ağrısız şankr ile gösterir. sifilis tanısı için kullanılan treponemal testlerden olan TPHA, gerçek ve yalancı pozitif nontreponemal test sonuçlarının doğrulaması için kullanılmaktadırlar. Ömür boyu pozitif kaldığı için tedavi takibinde kullanılamaz.

 

Test Hakkında Detaylı Bilgi Almka için :  0532 491 56 69    kantahlili@hotmail.com

Yorum Yazın