TESTOSTERON (Total)

TESTOSTERON (Total)

Adrenal hiperplazi, adrenokortikal tümörler, testiküler feminizasyon, idiopatik hirşutizm ve virilizan over tümörlerinde total testosteron düzeyi artarken, Down sendromu, primer ve sekonder hipogonadizm, üremi, myotonik distrofi, karaciğer yetmezliği, kriptorşitizm ve puberte gecikmesinde ise total testosteron düzeyi düşer.

Yorum Yazın