TESTOSTERON (Total)

TESTOSTERON (Total)

TESTOSTERON (Total) Adrenal hiperplazi, adrenokortikal tümörler, testiküler feminizasyon, idiopatik hirşutizm ve virilizan over tümörlerinde total testosteron düzeyi artarken, Down sendromu, primer ve sekonder hipogonadizm, üremi, myotonik distrofi, karaciğer yetmezliği, kriptorşitizm ve puberte gecikmesinde ise total testosteron düzeyi düşer.
Testosteron, insanlarda ana erkek cinsiyet hormonudur. Hem erkeklerde hem de kadınlarda bulunur, ancak erkeklerde daha yüksek seviyelerde mevcuttur. Testosteron, testislerde (erkeklerde) ve yumurtalıklarda (kadınlarda) üretilir ve bir dizi önemli fizyolojik işlevi yerine getirir. Testosteron, erkeklerde cinsel gelişimi ve üreme fonksiyonunu düzenler. Yumurtalıklarda üretilen testosteron, sperm üretimini teşvik eder ve erkeklerde sekonder cinsel özelliklerin gelişimini sağlar. Bu özellikler, yüz ve vücut kıllarının çıkması, sesin derinleşmesi, kas kütlesinin artması ve kemik yoğunluğunun artması gibi değişiklikleri içerir. Ayrıca, testosteron erkeklerde cinsel dürtüyü ve libidoyu da etkiler. Kadınlarda da testosteron bulunur, ancak daha düşük seviyelerdedir. Testosteron, kadınlarda libido, kemik sağlığı, ruh hali düzenlemesi ve kas kütlesi koruması gibi çeşitli işlevlere sahiptir. Testosteron seviyeleri, kadınlarda menstrüel döngü, gebelik ve menopoz gibi dönemlerde değişebilir. Testosteron (Total) testi, kan örneği alınarak yapılır ve testosteron seviyelerini ölçer. Testosteronun toplam miktarını ölçerken, serbest testosteron (hormonun aktif formu) ve bağlı testosteron (hormonun taşınan formu) dahil olmak üzere tüm testosteron formlarını hesaba katar. Testosteron  testi, hormonal bozuklukları, cinsel işlev bozukluklarını, infertiliteyi (kısırlık) veya erkeklerde düşük cinsel istek gibi semptomları değerlendirmek için kullanılır. Ayrıca, testosteron replasman tedavisi alan bireylerde tedavi etkinliğini izlemek için de kullanılabilir. Testosteron (Total) seviyeleri, yaşa, cinsiyete, sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Düşük testosteron seviyeleri, hormonal bozukluklar, hipofiz veya hipotalamus problemleri, testis hastalıkları, kronik hastalıklar veya ilaç kullanımı gibi çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Yüksek testosteron seviyeleri ise bazen testis, böbrek veya adrenal bezlerdeki hastalıklarla ilişkilendirilebilir. Sonuç olarak, Testosteron (Total) testi, testosteron seviyelerini ölçerek hormonal dengenin değerlendirilmesini sağlar. Bu test, hormonal bozuklukların teşhisi ve tedavisi için önemli bir araçtır. Test sonuçları, bir sağlık uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve semptomlarınızla birlikte dikkate alınmalıdır.
 

Yorum Yazın