TESTOSTERON (Serbest)

TESTOSTERON (Serbest)

Serbest testosteron düzeyi, testosteron taşıyıcı protein olan SHBG konsantrasyonlarındaki değişimlerden etkilenmez. Bu nedenle SHBG düzeyinin yüksek (hipertiroidizm, gebelik, oral kontraseptif kullanımı vb.) ve düşük (hipotiroidizm, androjen eksikliği, obesite vb.) olduğu durumlarda serbest testosteron ölçümü total testosterondan daha anlamlıdır. Hirşutizm, adrenal virilizan tümörler, polikistik over sendromu ve androjen rezistansı durumlarında serbest testoste ron düzeyi artarken, hipogonadizm ve P-450 enzim eksikliklerinde ise serbest testosteron düzeyi düşer.

Yorum Yazın