OTOPROTROMBİN II

OTOPROTROMBİN II

Kalıtsal faktör IX eksikliği (Hemofili B), X’e bağlı geçiş gösteren, kanama diyatezi ve düşük plazma faktör IX aktivitesi ile karakterize bir hastalıktır. Başlıca erkekler etkilenirken, kadınlar taşıyıcıdır. 1/25000 sıklıkta görülür. Etkilenmiş bireylerde aPTT uzamışken, PT normaldir. Akkiz faktör IX eksikliği ise, oral antikoagülan kullanımı, şiddetli karaciğer hastalığı ve K vitamini yetersizliğinde gözlenebilir

Yorum Yazın