MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG

MYCOPLASMA PNEUMONİA IgM ve IgG

Mycoplasma pneumonia enfeksiyonunun en tipik kliniği trakeabronşittir. Hastaların 3/1 de pnömoni gelişir. İnkübasyon dönemi 2-3 haftadır. Antikor yanıtına neden olan lipid ve protein antijenleri vardır. Antikorlar ilk hafta da saptanabilirler, 3-6 haftada pik yaparlar, tanı için 2-3 hafta arayla alınan çift serum örneğinin çalışılması gerekmektedir.

Yorum Yazın