LİVER-KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR TİP 1

  • Anasayfa
  • L
  • LİVER-KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR TİP 1

LİVER-KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR TİP 1

Liver/kidney mikrosomal antikor (LKM) hepatitlerin birçok türünde sıklıkla bulunmamakla birlikte hastalığın sınıfl andırılmasında yararlanılır. LKM-1, tip II otoimmün hepatit ve hepatit C enfeksiyonlu hastalarda; LKM-2, tienilik asitle indüklenmiş hepatitlerde; LKM-3, tip II otoimmün hepatitli bazı hastalarda ve kronik hepatit D enfeksiyonlu hastalarda bulunur. LKM-1 antikorunun hedef antijeni sitokrom P450 II D6’dır. LKM-1 antikoru mevcut ise sıçan karaciğer dokusunda hepatositler ve böbrek korteks iç kısmındaki proksimal renal tübül hücrelerinde homojen tarzda floresans gözlenirken, distal tübül hücrelerinde fl oresans izlenmez veya zayıf pozitiflik gözlenir.

 

Yorum Yazın