KROMOZOM ANALİZİ (KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON MATERYALİNDEN)

  • Anasayfa
  • K
  • KROMOZOM ANALİZİ (KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON MATERYALİNDEN)

KROMOZOM ANALİZİ (KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON MATERYALİNDEN)

Kromozom anomalilerinin bazı lösemi ve lenfoma tipleri için tanısal ya da prognostik önemi vardır. Kromozom analizi ile bu sayısal ya da yapısal değişiklikler saptanabilir. Aynı zamanda, tedavinin ve relapsın izleminde de kullanılır. Kromozom analizi, klinisyene lösemi/lenfomanın tipinin belirlenmesi ve tedavinin planlanmasında yardımcı olur. Lenfomalarda genellikle kemik iliği tutulumu gözlendiği ve lösemik hücrelerin kaynağı kemik iliği olduğu için lösemi/lenfomada kromozom analizinin yapılmasında ilk tercih edilen dokudur.

Yorum Yazın