KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ (PERİFERİK KAN)

  • Anasayfa
  • K
  • KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ (PERİFERİK KAN)

KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ (PERİFERİK KAN)

(%90) 21-hidroksilaz defektidir. Klasik ve Klasik olmayan (=non-classical) olarak iki gruba ayrılır ve klasik formun iki tipi vardır: Tuz kaybettiren formu (%75) ve virilizan formu (%25). Klasik 21-OHD’nin farklı populasyonlardaki insidansı her 15,000 canlı doğumda 1 olarak bildirilmiştir. Klasik olmayan formun insidansı daha yüksektir ve populasyonlar arasında farklılık gösterir. New York’ta %1 iken, bazı etnik gruplarda örneğin Aşkenazilerde 1/27’ye ulaşmaktadır. 21- OHD’in klasik formunda fonksiyon kaybı çok ağırdır. Vakaların 2/3-3/4 ‘ünde adrenal aldosteron, sodyum emilimi için yeterli değildir ve bu hastalar tuz kaybından, kortizol defektinden ve androjen artışından etkilenirler. Yenidoğan bebeklerde beslenme güçlüğü, kilo kaybı, gelişme geriliği, kusma, dehidratasyon, hipotansiyon, hiponatremi ve hiperkalemi adrenal krize (azotemi, vaskular kollaps, şok ve ölüm) neden olur. Adrenal kriz, yaşamın ilk 4 haftasında ortaya çıkar ve erkek çocuklar bunun için daha risklidirler. Çünkü yenidoğan tarama programlarında dış genital yapıları normal olduğundan gözden kaçabilir ama kız çocuklarda kuşkulu dış genital yapı nedeniyle daha erken tanı konulabilir. Bu formda dış genital belirsizliğin şiddeti enzim defekti ile ilgili değildir. İç genital yapı normaldir. Tedavi olmayanlarda, aşırı androjen maruziyeti nedeniyle penis veya klitoral büyüklük, erken puberte ve akne ortaya çıkabilir. Çocukluk döneminde daha hızlı büyüme epifizlerin erken kapanmasına neden olur ve sonucta boy kısalığı ortaya çıkar. Klinik bulguların saptandığı kişilerde, steroid öncüllerin serum konsantrasyonu ölçümleri genellikle tanı koydurucudur. Moleküler genetik çalışmaları da tanı amaçlı kullanılmaktadır. 21-OHD’de serumda 17-OHP düzeyine bakılabilir. Normalde 100 ng/dl’nin altında olan 17-OHP düzeyi için 800 ng/dl üzerindeki değerler tanı koydurucudur. 17-OHP düzeyi klasik formda 20,000 ng/dl ve non klasikte 2,000-15,000 ng/dl arasında değişir.21 hidroksilaz, mikrozomal sitokrom P450 enzimidir. Enzimi kodlayan CYP21A2 geni 6. kromozomun kısa kolunda (6p21.3) HLA kompleksinin hemen yanındadır. Moleküler çalışmalarda hasta ve taşıyıcı bireylerin %90-95’inde en sık 9 mutasyon ve gen delesyonu saptanmaktadır (bkz tablo)>Konjenital adrenal hiperplazi, adrenal bezinde kortizol sentezi için gerekli olan 5 enzimden birinde defekt sonucu ortaya çıkmaktadır. KAH otozomal resesif kalıtılır ve kuşkulu genitalya’nın nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. En sık görülen enzim defekti.

 

Yorum Yazın