Kanser Antijen 125

Kanser Antijen 125

Kanser Antijen 125 özellikle over malignitelerinin takibinde kullanılan bir tümör markeridir. Seröz, endometrial, şeffaf hücreli ve undiferansiye over karsinomları, endometrium veya fallop tüplerinin adenokarsinomları, bazı nonjinekolojik malignitler ve bazı benign durumlarda (hamilelik, menstrüasyon, peritoneal veya plevral inflamasyon, over kistleri, endometriozis) CA 125 düzeyi artar. Ayrıca sağlıklı insanların %1’in de de CA 125 düzeyleri yüksek olabilir. Bu nedenle normal bireylerde tarama amaçlı olarak kullanılmamalıdır

Kanser Antijen 125 (CA 125), bazı kanserlerde yüksek düzeylerde bulunan bir tümör belirtecidir. Özellikle yumurtalık kanseri başta olmak üzere, endometriyum (rahim iç tabakası), rahim ağzı ve bazı diğer kanser türlerinde CA 125 seviyeleri artabilir. CA 125 genellikle tümör hücrelerinden salgılanır ve kanda tespit edilebilir.

CA 125 testi, tıbbi bir laboratuvar ortamında kan örneği kullanılarak gerçekleştirilir. Bu test, kanser tanısı koymak veya kanserin tedaviye yanıtını takip etmek için kullanılır. CA 125 düzeylerinin yüksek olması, kanserin varlığını işaret edebilir, ancak tek başına kesin bir kanser tanısı koymak için yeterli değildir. CA 125 düzeyleri, genellikle diğer klinik bulgular ve görüntüleme testleri ile birlikte değerlendirilir.

CA 125 testi, özellikle yumurtalık kanseri taramasında kullanılabilir. Yumurtalık kanseri genellikle erken evrelerde belirti vermeyebilir ve teşhis genellikle ileri evrelerde gerçekleşir. CA 125 testi, yüksek riskli bireylerde veya semptomları olan kişilerde kullanılarak kanseri erken aşamada tespit etme şansını artırabilir. Bununla birlikte, CA 125 testi, yanıltıcı sonuçlar verebilir ve bazı durumlarda normal düzeylerde çıkabilir veya başka nedenlerle yükselmiş olabilir.

CA 125 testi ayrıca tedaviye yanıtın izlenmesinde de kullanılabilir. Bir kişiye kanser teşhisi konulduktan sonra, tedavi sürecinde CA 125 düzeyleri düşmesi beklenir. Eğer düzeyler düşüş göstermez veya yükselirse, bu tedaviye yanıtın olumsuz olduğunu veya kanserin ilerlediğini gösterebilir. Bu durumda, doktorlar alternatif tedavi stratejileri düşünebilirler.

CA 125 testi, bazı durumlarda yanıltıcı sonuçlar verebilir ve bu nedenle diğer testlerle birlikte kullanılması önemlidir. CA 125 düzeyleri, bazı benign (iyi huylu) durumlar, enfeksiyonlar, inflamatuvar hastalıklar ve diğer kanser türleri gibi başka nedenlerle de yükselmiş olabilir. Bu nedenle, CA 125 testi bir tanı aracı olarak kullanılırken dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak, Kanser Antijen 125 (CA 125), bazı kanserlerde yüksek düzeylerde bulunan bir tümör belirtecidir. CA 125 testi, kanser tanısı koymak, tedaviye yanıtı takip etmek veya yumurtalık kanseri taramasında kullanılabilmektedir. Ancak, CA 125 testi tek başına bir tanı yöntemi değildir ve diğer klinik bulgular ve görüntüleme testleri ile birlikte değerlendirilmelidir. Test sonuçları, bir doktorun kanser tanısı ve tedavi planını belirlemede önemli bir bilgi kaynağı olabilir.

Yorum Yazın