ISLET (ADACIK) ANTİKORU

ISLET (ADACIK) ANTİKORU

Pankreas adacık hücrelerine (islet cell) karşı antikorlar, pankreas fonksiyonun kronik endokrin bir hastalığı olan insüline bağlı diabetes mellitus (IDDM, tip I) hastalarının %80-90’ındatespit edilebilir. Bazı hastalarda erken semptomlar görülmeden önce adacık antikorları oluşabilirken, her zaman tespit edilemeyebilir. Diyabet ilerlerken antikor titresi düşer. Bu antikorun tanımlanan hedef antijenlerinden birisi, stiff man sendromunda da tespit edilebilen glutamat dekarboksilaz (GAD)’dır.

Yorum Yazın