İş Güvenliği  ve İşçi Sağlığı Danışmanlığı

  • Anasayfa
  • Genel
  • İş Güvenliği  ve İşçi Sağlığı Danışmanlığı

İş Güvenliği  ve İşçi Sağlığı Danışmanlığı

4857 sayılı İş Kanunu’nun 82 nci maddesi hükümlerine göre devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran sanayi işletmelerinde iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman çalıştırma zorunluluğu bulunmaktadır.

İşverenler, bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak ve yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne göndermek zorundadırlar.

Uzman İş güvenliği, firmaların talepleri doğrultusunda ,iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere ‘iş güvenliği uzmanlığı’ veya ‘iş güvenliği genel danışmanlığı’ sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı hemde belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.

Şirketimiz; 15.09.2009 tarih ve 27320 Sayılı İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğinin 37 maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmektedir.

İş güvenliği genel danışmanlık hizmetlerimiz ise iş güvenliği hizmetlerinin yanı sıra tesisin iş güvenliği alanında ihtiyaç duyduğu teknik kontrol, acil durum planlamaları, iç ortam ölçümleri, sağlık ve ilkyardım ihtiyaçları başta olmak üzere işyeri iç yönetmeliği ve İSG el kitapları hazırlanması, patlamadan korunma dokümanlarının hazırlanması ve diğer dokümantasyon çalışmalarının yapılması ve denetlenmesi gibi tüm görevleri, yapılan sözleşme gereği ücretsiz olarak kuruluşumuz teknik uzmanları tarafından en emniyetli şekilde yerine getirilmektedir.

Başta metal,kimya, gıda ve inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlerde ‘iş güvenliği uzmanlığı’ hizmetlerimiz devam etmektedir.Bu Hizmetlerimizdeki Partnerimiz Uzman İş Güvenliğidir.

Yorum Yazın