HER2/NEU/TOPOIIA

HER2/NEU/TOPOIIA

Meme kanserlerinin yaklaşık %18-20 ‘sinde İnsan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 geni (ERBB2=HER2) artmıştır. HER2’nin ekspresyonundaki artş meme kanserli hastalarda kötü prognoz ile ilişkilidir. Bugün meme kanserinde HER2/neu testi kemoterapiye yanıtın öngörülmesi ve monoklonal antikor tedavisinden (transtuzumab) yararlanabilecek hastaların belirlenmesi için yapılmaktadır. Meme kanseri tedavisinde klinik karar sürecini etkileyeceğinden yeni tanı alan her olguda HER2 testinin tanı aşamasında yapılması önerilmektedir. Topoizomeraz IIA(TOPOIIA)’nın da kemoterapiye yanıtta önemli olduğu gösterilmiştir. Laboratuvarımızda HER2/Neu/TOPOIIA testi dokuda FISH yöntemi uygulanarak yapılmaktadır.

Yorum Yazın