HEPATİT D RNA

HEPATİT D RNA

HDV enfeksiyonunun tanısı, serumda anti-HDV antikorları veya delta antijeninin (HDVAg) tespiti ile yapılır. Delta antijen düzeyi akut enfeksiyon sırasında değişkendir. Kronik enfeksiyon sırasında ise nadiren delta antijeni tespit edilebilir. Ayrıca anti-HDV tespit edilmesi de aktif HDV enfeksiyonu olduğu anlamına gelmez. Bu durumda aktif HDV enfeksiyonunu tespit edebilmek için PCR ile HDV RNA ölçümü yapılabilir.

Yorum Yazın