HDV RNA

HDV RNA

HDV defektif bir virüs olup ancak HBV varlığında enfeksiyona neden olabilmektedir. İnfeksiyonun HBV ile birlikteliği koinfeksiyon ve süper enfeksiyon olarak ortaya çıkar hem klinik hem de laboratuvar olarak çok farklı bulgular yoktur.Hem akut ve hem de kronik HDV enfeksiyonu tanısında HDV-RNA ve HDV spesifik antikorlar ve antijen kullanılmaktadır. HDV-RNA’nın RT-PCR ile araştırılması serumunmL’sinde 10-100 genomu tespit edebilmektedir ve diğer yöntemlere göre daha değerlidir. Kronik Delta hepatinin izlenmesinde ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde de PCR önemli bir tekniktir.

Yorum Yazın