GM1

GM1

Gangliosidlere karşı üretilen poliklonal antikorlardır. Gangliosid-monosialik asite (GM1) karşı antikor gelişimi, alt motor nöron sendromu, amyotropik lateral skleroz, multiple skleroz ve diğer multifokal nöropatiler ve SSS tutulumu olan SLE’de görülebilir. Bu hastaların tanı ve tedavi takibinde GM1 antikorları kullanılabilir. Ayrıca bazı normal kişilerde de bu antikor görülebilir (Ayrıca Bk. GQ1b).

 

 

Yorum Yazın