FREE LIGHT CHAINS

FREE LIGHT CHAINS

Bu testler anormal monoklonal ya da poliklonal hafif zincir konsantrasyonuna neden olan hastalıkların (özellikle monoklonal gammopatiler) tanı ve takibinde yardımcı olarak kullanılabilmektedir. Non-sekretuvar multiple myeloma (NSMM), primer sistemik amiloidoz (AL), hafif zincir depo hastalığı (LCDD) ve hafif zincir multiple myeloma (LCMM) hastalarında yapılan retrospektif çalışmalar testin hassasiyetini ve immünfiksasyon elektroforezini tamamlayıcı olarak kullanılmasının yararını ortaya koymuştur. Serbest hafif zincir hastalıkları için tanısal kullanımı yanında; immünofiksasyon ya da protein elektroforezinde sadece bir bant olarak görülen ama kantifikasyonu yapılamayan bu hastalıklarda, hastalık seyrinin takibi için de kullanılabilmektedir. Total kappa ve lambda hafif zincir ölçümleri ile farklı hassasiyette oldukları için serbest ve total hafif zincir sonuçlarının karşılaştırılması uygun olmayabilir. Serumda serbest hafif zincir düzeylerinin ölçülmesinin önerildiği durumlar: * Monoklonal gammopati ilk saptandığında tanısal bir test olarak * İdrarda Bence Jones protein testlerinin yerine * Elektroforez testleri ile değerlendirilemeyen hastaların takibinde * Tedaviye yanıtların hızlı değerlendirilmesinde * Rezidüel hastalığın değerlendirilmesinde

Yorum Yazın