FLT3 MUTASYONLARI

FLT3 MUTASYONLARI

Akut myelositer lösemilerde FLT3 (=FMS-like tyrosine kinase 3) mutasyonları en sık görülen mutasyonlardandır. İki farklı tip mutasyonu bildirilmiştir. En yaygın gözlenen internal tandem repeat (ITD) mutasyonlarıdır. ITD mutasyonları AML’de %20-25 sıklıkta gözlenir, kötü prognostik belirteçtir. Özellikle t(15;17) ile birlikte gözlenir. Diğer grup mutasyon ise 835. ve 836. pozisyonlardaki delesyon ve nokta mutasyonlardır. Prognozda çok belirgin bilgi verici olmamakla birlikte AML’de %7-8 oranında gözlenen değişikliklerdir.

Yorum Yazın