ENTEROVİRÜS PCR

ENTEROVİRÜS PCR

Entrovirüs genusu üyeleri 64 farklı serotipten oluşurlar ve picornaviridiae ailesine mensupturlar, dünyanın tüm bölgelerinde yaygın olarak bulunan ajanlardır. Enfeksiyonları sıklıkla yaz veya sonbahar aylarında gözlenir. Diare, kusma, yaz nezlesi, hafif hepatit sık rastlanan bulgularıdır. Aseptik menenjite en sık sebep olan etkendir. Akut myocardit, perikardit, meningoensefalit de yapabilirler.

 

Yorum Yazın