EGFR GENİ MUTASYONLARI

EGFR GENİ MUTASYONLARI

EGFR (epidermal growth faktör reseptörü) artışına yol açan mutasyonlar akciğer kanseri ve glioblastoma multiforme gibi birçok kanserin gelişimi ile ilişkilidir. Bu mutasyonlar EGFR’nin sürekli sentezlenmesi ve kontrolsüz hücre çoğalması ile sonuçlanmaktadır.

EGFR’nin onkogeik aktivitesinin açığa kavuşması, kanser tedavisinde hedef olmasına neden olmuştur. Akciğer kanseri tedavisinde kullanılan gefitinib ve erlotinib ile kolon kanseri tedavisinde kullanılan cetuximab EGFR tirozin kinaz inhibitörleridir. Ancak, özellikle küçük hücreli olmayan akciğer kanseri (NSCLC)tedavisinde bu tirozin kinaz inhibitörlerine (=EGFRTKIs) direnç geliştiği görülmüştür. Bu direnç EGFR geninin 18 ve 21.ekzonları arasındaki mutasyonlara bağlı gelişmektedir. En sık görülen mutasyonlar 19. ekzon delesyonu, L858R ve sekonder T790M mutasyonlarıdır. İkinci jenerasyon EGFRTKIs, özellikle T790M mutasyonu nedeni ile gefitinib/erlotinib dirençli olan olgularda etkin tedavi olarak seçilmektedir. Laboratuvarımızda, tumör dokusundan elde edilen DNA örneklerinde EGFR geninin 18-21. ekzonlarının dizi analizi yapılarak EGFR tirozin kinaz inhibitörleri ile tedaviye yanıtta önemli olan mutasyonlar saptanmaktadır.

 

Yorum Yazın