CYP2D6 MUTASYON ANALİZİ

CYP2D6 MUTASYON ANALİZİ

Fluoksetin metabolizmasında önemli rolü olan bir enzimdir. Enzimin düşük aktiviteli izozimlerinin oluşmasına neden olan genetik defekt taşıyanlar yavaş metabolize edicidirler. P4502D6 ile metabolize edilen ikinci bir ilaç verilenlerde de enzim inhibe olur ve normal oldukları halde yavaş metabolize edici gibi davranırlar. Yavaş metabolize edici bireylere Fluoksetin ile birlikte P4502D6 ile metabolize edilen ve terapötik aralığı dar olan bir ilaç alacakları zaman, doz aralığının en düşük dozundan başlanması önerilmektedir. Olanzapin, Tolterodin, Terbinafin, Klozapin, Metoprolol, Propranolol, Carvedilol, Propafenon ve Tioridazin de P4502D6 ile metabolize edilirler.

Yorum Yazın