BOS’TA OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI

  • Anasayfa
  • B
  • BOS’TA OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI

BOS’TA OLİGOKLONAL BANT ARAŞTIRMASI

Özellikle klinik ve radyolojik bulgular ile kesin tanı konamamış hastalarda Multipl Skleroz tanısında kullanılır. Multipl Skleroz tanısı için kullanılan mevcut laboratuvar testleri intratekal immünoglobulin sentezi artışının gösterilmesi esasına dayanır. Bu testler BOS IgG indeksi ve Oligoklonal bant araştırması’dır. Multipl Skleroz hastalarının %70-80’inde BOS IgG indeksi anormaldir ve oligoklonal bant paterni görülmektedir. İki test birden yapıldığında MS hastalarının %90’ında en az birisi pozitif bulunur. “Isoelectric Focusing” BOS’da Oligoklonal bant gösterilmesi için kullanılan en etkin ve hassas metoddur. Bu metodun MS için sensitivitesi %90-95, spesifitesi ise %95 civarındadır.

Yorum Yazın