BİKARBONAT

BİKARBONAT

Asit-baz dengesi nin değerlendirilmesinde kullanılır. Kompanse respratuvar asidoz, metabolik alkaloz, morfin, barbiturat, kortikosteroidler ve bazı di üretik ve laksatiflerin kullanımı plazma HCO3 düzeyini arttırırken, metabolik asidoz, kompanse respratuvar alkaloz, etilen glikol zehirlenmesi, metanol ve salisilat toksisitesinin geç evreleri, asetozolamid ve siklosporin kullanımı ise HCO3 düzeyini düşürür.

Yorum Yazın