BETA-2 TRANSFERRİN

BETA-2 TRANSFERRİN

BOS’da transferrinin 2 izoformu bulunmaktadır.Bir tanesi normalde serumda da görülür ve beta-1 fraksiyonu olarak adlandırılır. Diğer izoform ise sadece BOS’da bulunur ve beta-2 olarak adlandırılır. Beta-2 transferrin serum, aural sıvılar, nazal sekresyonlar, tükrük, gözyaşı, balgam ve lenf nodlarında bulunmaz. İşte bu sıvılarda beta-2 transferrin bulunması BOSkaçağı olduğunu düşündürür. Özellikle otore ve rinore tanısında testin sensitivitesi yüksektir.

Yorum Yazın