BACILLUS ANTHRACIS KÜLTÜRÜ

BACILLUS ANTHRACIS KÜLTÜRÜ

Deri şarbonu, bacillus anthracisin en sık neden olduğu klinik tablodur. Kuluçka süresi 2-3 gündür. Küçük bir papül olarak başlar ve 24 saatte vezikül oluşur daha sonra da ülserleşir, karakteristik siyah bir kabuk oluşur ve çevresinde ödem gelişir. Bunun dışında, kusma, bulantı ve karın ağrısı ile kendini gösteren bağırsak mukoza ülserasyonuna neden olan Gastrointestinal Şarbon ve etkenin pulmoner lenf düğümlerinde yerleşerek bakteriyemi, hemoraji ve nekroza neden olduğu akciğer şarbonu da sık olmasa da görülen klinik tablolardandır.

Yorum Yazın