ANTİ-TİROGLOBULİN

ANTİ-TİROGLOBULİN

Otoimmün tiroid hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır. TPO antikorları ile karşılaştırıldığında, önemi daha azdır. Hashimoto tiroiditi, Graves hastalığı, tiroid karsinomları, idiopatik miksödem, pernisyöz anemi, SLE ve de Quervain subakut tiroiditinde anti-tiroglobulin antikor düzeyi yükselebilir. Normal popülasyonun %10’unda düşük düzeyde yükseklik görülebilir. Ayrıca tiroglobulin düzeyi düşük olan hastalarda da anti-tiroglobulin düzeyine bakılmalıdır. Tiroglobulin antikorlarının varlığı, tiroglobulin ölçümünde interferansa neden olabilmektedir.

Yorum Yazın