ANTİ – MÜLLERİAN HORMON

ANTİ – MÜLLERİAN HORMON

Antimüllerian Hormon, inhibin, aktivin glikoproteinlerinin dahil olduğu Transforming Growth Faktör-B ailesindendir. Bu hormonlar dimerik glikoprotein yapısındadır, doku büyümesi ve farklılaşmasında etkilidirler. AMH erkekte testiste Sertoli hücrelerinde, kadında overde granuloza hücrelerinde yapılır. Kadında serum AMH düzeyleri erkeğe göre daha düşüktür. Puberta sonrası, menstrüel siklüs başladığında sirkülasyondaki AMH düzeyi giderek azalır ve menopozda tespit edilemez düzeye ulaşır. Temel çalışmalar AMH’nun foliküler hormon yapımında etkili olduğunu göstermiştir. Ovaryen aktivite üzerine düzenleyici etkisi vardır. AMH, over rezervinin değerlendirilmesinde, granuloza hücreli tümörlerin saptanması ve takibinde, puberta prekoks ve gecikmiş pubertanın tanınmasında, kriptoorşit ve anorşit tanısında, her yaşta erkek gonad fonksiyonunun değerlendirilmesinde klinik çalışmalarda kullanılmaktadır.

Yorum Yazın