ANTİ-HBc TOTAL (IgM + IgG)

ANTİ-HBc TOTAL (IgM + IgG)

Anti-HBc IgM, Anti-HBc IgG ile birlikte semptomlarla birlikte ortaya çıkar, Anti-HBc IgM birkaç ay pozitif kalır, Anti-HBc IgG pozitifl iği ömür boyu devam eder. Anti-HBc IgG, Anti-HBs’nin negatif ve HBsAg’nin pozitif olduğu olgularda yüksek titrelerde iken, Anti-HBs pozitif olgularda düşük titrelerde ömür boyu pozitif kalabilir ve geçirilmiş enfeksiyonu gösterir. Anti-HBc IgM ile beraber bakıldığında akut / kronik HBV enfeksiyonu ayırıcı tanısında değerlidir.

Yorum Yazın